0963.422.486

Tag Archives: thông cống

Bể tự hoại là gì?

Bể phốt là gì

Bể tự hoại là xử lý phi tập trung quy mô nhỏ phổ biến nhất, chứa nước xám và nước đen từ bể chứa hoặc bồn cầu xả. Về cơ bản nó là một bể lắng. Hình dạng của nó có thể là hình chữ nhật hoặc hình trụ. Bể tự hoại là gì: Là […]