Vì sao thành phố lúng túng trong thay đổi quy hoạch 609? New

Dù đã Năm năm trôi qua TP.Hà Nội xin được thay đổi QH609 nhưng mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường mới với văn bạn dạng gửi UBND TP.Hà Nội xin sắp xếp kinh phí để thực hiện rà soát thay đổi QH609.

Sở ngành ko đủ lực?

Kể từ ngày 30/Ba/2018, UBND TP.Hà Nội với tờ trình số 28/TTr-UBND gửi văn phòng Chính phủ về việc thay đổi cục bộ QH 609. với rất nhiều văn bạn dạng qua lại Một trong những sở ngành TP.Hà Nội, cũng như TP.Hà Nội gửi những bộ ngành Trung ương và Chính Phủ về việc này. Mới đây nhất về việc xin sắp xếp kinh phí Năm tỷ đồng để thực hiện rà soát thay đổi những khu xử lý chất thải tập trung theo quy hoạch xử lý chất thải rắn.

Hà Nội: Vì sao thành phố lúng túng trong điều chỉnh Quy hoạch 609? (bài 3) - Ảnh 1
Rác thải Hà Nội 80% được chôn lấp và xử lý tại Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn.

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu UBND TP.Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Được UBND thành phố giao chủ trì rà soát quy hoạch xử lý chất thải. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, Sở Xây dựng đã lựa chọn đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lập quy hoạch.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho UBND thành phố trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng nên kết quả rà soát quy hoạch phần lớn tập trung vào việc Nhận định kết quả triển khai, update tiến độ triển khai những dự án theo quy hoạch, chủ yếu đối với chất thải rắn sinh hoạt; chưa rà soát một cách tổng thể đối với tất cả những dự án, vị trí đã được phê duyệt trong quy hoạch để đề xuất những nội dung thay đổi, bổ sung update, thu hồi thích hợp với thực tiễn, tình trạng phát triển kinh tế xã hội của 30 quận, thị xã, thị xã, thích hợp với những quy định chuyên ngành hiện hành và đặc thù thích hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, với hiệu lực thi hành từ 01/01/2022.

Vấn đề này được sở Tài nguyên và Môi trường lý giải vì chỉ Ba sở: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Quy hoạch Kiến trúc là những cơ quan quản lý nhà nước sẽ với hạn chế trong việc rà soát, chưa đảm bảo khách quan, độc lập . Do vậy cần thiết phải với đơn vị tư vấn với kinh nghiệm trọng việc xây dựng quy hoạch để thực hiện. Kết quả rà soát của đơn vị tư vấn sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và báo cáo UBND thành phố.

Việc thay đổi QH 609 cần tuân thủ những quy định tại Luật Quy hoạch Đô thị 2009; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi bổ sung update một số điều của 37 luật với liên quan tới quy hoạch. Do vậy theo hướng dẫn của Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng tại văn bạn dạng số 93/HTKT – CTR ngày 03/03/2020 và tại những cuộc họp cần tính toán nhu cầu xử lý chất thải rắn, khả năng phân luồng và tiếp nhận chất thải rắn đảm bảo ko tác động tới những cơ sở xử lý chất thải rắn khác, tránh dàn chải, ck chéo trong tổ chức thực hiện. Với đặc thù là thay đổi cục bộ nên tập trung ưu tiên thay đổi những nội dung cấp bách, cần khắc phục ngay để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Mặt khác với tình trạng xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố hiện nay, toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại Hai Khu xử lý chất thải rắn tập trung của TP.Hà Nội (Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn và Khu XLCT Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) và chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, dễ gây mất an ninh, chưa hiệu quả, khoa học về cự ly vận chuyển. Trong lúc những dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải theo quy hoạch nhưng chưa được triển khai xây dựng do nhiều nguyên nhân.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu do công suất của những dự án theo quy hoạch được duyệt còn thấp (200 – 400 tấn/ngày đêm), công nghệ lạc hậu (đốt ko thu hồi năng lượng). Để thích hợp với quy định mới của Chính phủ trong quản lý chất thải rắn, ưu tiên tạo điều kiện cho những dự án tận dụng công nghệ hiện đại, với thể xử lý được nhiều loại chất thải, thu hút những nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Việc thay đổi cục bộ quy hoạch với những nội dung ưu tiên phải thực hiện ngay.

Cần phải với kinh phí thực hiện

Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thay đổi quy hoạch nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đề xuất được tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát bằng nguồn vốn thực hiện những nhiệm vụ phát sinh đột xuất năm 2022; bổ sung update kế hoạch vốn năm 2022 cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ rà soát thay đổi quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô với kinh phí Năm tỷ đồng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Hà Nội: Vì sao thành phố lúng túng trong điều chỉnh Quy hoạch 609? (bài 3) - Ảnh 2
Rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nội thành Hà Nội tháng Sáu/2022.

Sau đó Sở sẽ báo cáo UBND TP.Hà Nội để trình Thủ tướng phê duyệt thay đổi cục bộ quy hoạch xử lý chất thải rắn với những nội dung thay đổi cấp thiết, cần thực hiện ngay gồm Ba nội dung: (một) thực hiện đóng bãi với Khu xử lý chất thải Kiêu Kỵ (Gia Lâm): (Hai) Nâng công xuất khu xử lý chất thải rắn Núi Thoong (Chương Mỹ) lên 2000 tấn/ngày đêm, (Ba) bổ sung update chức năng xử lý chất thải nguy hại cho khu xử lý chất thải rắn Châu Can; Xuân Sơn.

tuy vậy, việc đề xuất thay đổi lần này khác xa so với đề xuất thay đổi quy hoạch tại Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 21/01/2020 của UBND TP.Hà Nội gửi Bộ Xây dựng cũng được TP.Hà Nội đề xuất theo hướng thay đổi cục bộ nhằm triển khai ngay một số dự án đảm bảo nhu cầu cấp bách trước mắt của Thành phố nhưng với Bảy nội dung, rõ ràng:

(một) bổ sung update chức năng xử lý chất thải công nghiệp cho Khu xử lý chất thải Phù Đổng, Gia Lâm. (Hai) bổ sung update chức năng xử lý chất thải công nghiệp, y tế nguy hại liên vùng cho Khu xử lý chất thải Việt Hùng, Đông Anh. (Ba) Nâng tổng công suất xử lý cho khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây lên Ba.250 tấn/ngày đêm.

(Bốn) Nâng công suất cho nhà máy xử lý chất thải Phương Đình từ 200 tấn/ngày đêm lên 600 tấn/ngày đêm. (Năm) Nghiên cứu đầu tư một số nhà máy tận dụng công nghệ hiện đại xử lý phân bùn bể phốt tại một số khu xử lý (Xuân Sơn, Phù Đổng, Châu Can). (Sáu) bổ sung update công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải thoát nước tại những bãi đổ theo quy hoạch. (Bảy) Rà soát, thay đổi lại vị trí quy hoạch một số khu xử lý chất thải, bãi đổ chất thải rắn xây dựng. Bùn thải thoát nước thích hợp quy hoạch của Luật Đê điều.

Hà Nội: Vì sao thành phố lúng túng trong điều chỉnh Quy hoạch 609? (bài 3) - Ảnh 3
Khu xử lý chất thải tại Cầu Diễn.

Trong lúc TP.Hà Nội vẫn đang loay hoay với việc rà soát thay đổi quy hoạch dẫn tới nhiều dự án vẫn ko thể triển khai, đi vào hoạt động. Liệu đây với phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng vẫn chưa ai giải được bài toán rác thải sinh hoạt… “đình công”?

Ông Nguyễn Thượng Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Tại Việt Nam hiện với khoảng một.000 bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, trong đó chưa tới 20% bãi chôn lấp là hợp vệ sinh. Tình trạng ko khí từ hàng trăm bãi chôn lấp này là hiện hữu.

Phần lớn những bãi chôn lấp hiện tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, với thành phần hữu cơ cao nên tính ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất, phát sinh lượng lớn nước rỉ rác. Nhiều bãi chôn lấp ko hợp vệ sinh đã và đang là nguồn gây ko khí, tác động tới sức khỏe của cùng đồng xung quanh.

những nhà chuyên môn cho rằng, nếu đem chôn lấp hoặc đốt như cách lâu nay sẽ lãng phí từ 55 – 67% những sinh khối và chất hữu cơ trong chất thải rắn.

Tái chế rác thải để tiết kiệm tài nguyên, sản xuất phân vi sinh và sản xuất năng lượng đang trở thành xu hướng trên thế giới. Việt Nam mở màn quan tâm khắc phục bài toán xử lý rác, tình trạng quá tải tại những bãi chôn lấp gây thách thức về môi trường và nhu cầu tận dụng đất để chôn lấp ngày càng tăng ở nhiều địa phương, nhất là những đô thị lớn. Một số địa phương đã đầu tư nhà máy phân loại rác để lấy vật liệu tái chế, sản xuất phân vi sinh và đốt rác làm điện nhưng chưa nhiều, công suất còn thấp.

(Còn nữa)

Kiên Giang