0963.422.486

Nâng cao quản lý unique môi trường ko khí New


Categories : blog

Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện Tìm hiểu trạng thái phát thải, diễn biến unique môi trường ko khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; đề xuất những giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm ko khí từ một số nguồn thải chính.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 1801/QĐ-UBND, phê duyệt Đề cương – Dự toán nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch quản lý unique môi trường ko khí tỉnh.

Phạm vi thực hiện nhiệm vụ trên toàn tỉnh Sơn La. Phạm vi thời kì gồm dự báo unique ko khí, những nguồn tác động tới unique ko khí giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu nhiệm vụ nhằm điều tra, thống kê, phân loại những nguồn thải phát sinh khí thải trên địa bàn tỉnh; Tìm hiểu trạng thái phát thải, diễn biến unique môi trường ko khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; bước đầu thể hiện sự phân bố nồng độ một số chất ô nhiễm chính trên nền bạn dạng đồ hành chính tỉnh; đề xuất những giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm ko khí từ một số nguồn thải chính.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ, gồm: bạn dạng kế hoạch quản lý unique môi trường ko khí tỉnh Sơn La; bạn dạng tóm tắt Kế hoạch quản lý unique môi trường ko khí; bạn dạng đồ trạng thái và dự báo phân bố những chất ô nhiễm, những nguồn thải….

Sơn La: Nâng cao quản lý chất lượng môi trường không khí - Ảnh 1
UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương – Dự toán nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch quản lý unique môi trường ko khí tỉnh.

những nội dung chính của nhiệm vụ gồm: Tìm hiểu trạng thái unique môi trường ko khí bằng những nguồn dữ liệu quan trắc. Thực hiện kiểm kê phát thải để xác định những nguồn khí thải chính, trong đó, sẽ triển khai khảo sát tại 14 cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản; 10 cơ sở chăn nuôi tập trung; 12 bãi chôn lấp, xử lý chất thải; những bến xe, những điểm đốt sinh khối sau thu hoạch, đốt thực bì (nếu mang); nguồn di động trên những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến quận, tuyến đường đô thị…

Trên cơ sở đó, ứng dụng mô hình khuếch tán để Tìm hiểu diễn biến unique môi trường ko khí do tác động từ nguồn điểm và nguồn điện. Tìm hiểu tác động của ô nhiễm ko khí tới sức khỏe cùng đồng thông qua thu thập thông tin về unique ko khí tại địa phương, thông tin về sức khỏe, phân tích mối liên quan giữa ô nhiễm ko khí và những bệnh mang liên quan… Tìm hiểu trạng thái công tác quản lý unique môi trường ko khí; xác định những vấn đề bất cập, hạn chế còn tồn tại; đề xuất những giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu ko khí ko khí, lộ trình kế hoạch quản lý unique môi trường ko khí…

Năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức mang hiệu lực, tỉnh đã ban hành nhiều văn bạn dạng định hướng, triển khai nhiều hoạt động để đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống đời thường. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường những giải pháp quản lý để chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm. Nâng cao unique thẩm định Báo cáo Tìm hiểu tác động môi trường, Tìm hiểu môi trường chiến lược, đề án bảo vệ môi trường, unique quan trắc môi trường. Triển khai thực hiện dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường tỉnh; lắp đặt Hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục làm căn cứ theo dõi, Tìm hiểu unique môi trường.

Trước đó, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 26/Bảy/2022 về thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kế hoạch nhằm ngăn chặn, kiểm soát những nguồn gây ô nhiễm; cải thiện unique môi trường tại những khu vực đang mang nguy cơ ô nhiễm; ngăn chặn sự suy giảm phổ thông sinh học; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với chuyển đổi khí hậu; xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, mô hình kinh tế, phương tiện kinh tế hướng tới hạn chế và tận dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế chất thải phát sinh, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Theo đó, tới năm 2030, 100% cơ sở gây ko khí nghiêm trọng được xử lý; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 50% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom; 98% chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý.

Trên 50% nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn với đô thị loại II trở lên; trên 20% nước thải đô thị được xử lý với đô thị còn lại. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp mang hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% trung tâm thương mại, siêu thị ko tận dụng sản phẩm nhựa tận dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% hotel, khu du lịch ko tận dụng sản phẩm nhựa tận dụng một lần…

94,Tám% dân số đô thị được phân phối nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 90% hộ gia đình nông thôn được tận dụng nước sạch… Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%; tỷ lệ những nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 32%.

tới năm 2050, môi trường tỉnh Sơn La mang unique tốt, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành và đáng tin cậy của người dân; phổ thông sinh học được gìn giữ, bảo tồn, đảm bảo cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó chuyển đổi khí hậu; xã hội phối hợp với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, những bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon…

Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT tỉnh, tới hết năm 2021, trên 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên toàn tỉnh được thu gom; 56% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được tái chế, tái tận dụng; 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 13% số đô thị mang hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% khu công nghiệp mang hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% chất thải nguy hại từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối được thu gom, xử lý…

Lan Anh