Chú trọng bảo vệ môi trường gắn với khai thác khoáng sản tại Sơn La New

Là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với trên 150 mỏ khoáng sản đã được quy hoạch, những năm qua, tỉnh Sơn La đã sở hữu nhiều cơ chế, chính sách để thu hút những nhà đầu tư thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Sơn La đã cấp Năm giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt trữ lượng Hai điểm mỏ; cấp Ba giấy phép khai thác; phê duyệt một đề án đóng cửa mỏ; thu hồi một giấy phép khai thác; tạm giới hạn hoạt động Hai giấy phép… Hiện, toàn tỉnh sở hữu Năm giấy phép thăm dò khoáng sản, 42 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Cần chú trọng bảo vệ môi trường gắn với khai thác khoáng sản tại Sơn La - Ảnh 1
Chú trọng bảo vệ môi trường gắn với khai thác khoáng sản tại Sơn La. (Hình ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Thực hiện quản lý Nhà nước lĩnh vực khoáng sản, tỉnh Sơn La đã sở hữu nhiều giải pháp để thu hút những nhà đầu tư thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản trên quan điểm: Khai thác khoáng sản lấy hiệu quả Kinh tế – Xã hội (KT-XH) và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn để quyết định đầu tư; vận dụng công nghệ khai thác tiên tiến, thích hợp quy mô, điểm sáng từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản.

Công tác quy hoạch khoáng sản được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ưu tiên phát triển mỏ với những vùng vật liệu tập trung gắn với nhu cầu tận dụng VLXD thông thường để phát triển KT-XH của tỉnh. Quá tình triển khai lập quy hoạch đã Nhận định tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến, tận dụng khoáng sản làm VLXD tới phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, môi trường, phổ biến sinh học, cảnh quan và nhà phân phối hệ sinh thái.

Công tác quản lý khoáng sản được nâng cao, những doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư công nghệ khai thác, chế biến làm tăng giá trị khoáng sản sau khai thác, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Tỉnh cũng chú trọng kiểm soát nghiêm ngặt phạm vi, quy mô công nghệ khai thác từ khâu lập dự án đầu tư, ưu tiên những dự án sở hữu công nghệ hiện đại, tiên tiến, thu hồi tối đa khoáng sản để tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Với những Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực, Sở TN&MT đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn những đơn vị về trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã tăng cường thanh, rà soát, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát những doanh nghiệp thực hiện nghiêm những quy định pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chủ dự án sau lúc báo cáo Nhận định tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt. Kết quả, trong Chín tháng đầu năm, Sở TN&MT đã triển khai 58 cuộc thanh, rà soát việc chấp hành những quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường; ban hành và tham mưu ban hành 40 quyết định xử phạt vi phạm về khoáng sản, môi trường, đất đai, tài nguyên nước với tổng tiền phạt hơn Sáu,Bảy tỷ đồng.

Một trong những giải pháp để tạo đột phá là từ năm 2021 tới nay, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch UBND 12 quận, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ký cam kết về quản lý, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong số những Chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh; ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản; phối hợp trong quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh với những tỉnh. Qua đó, đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền những cấp trong quản lý khoáng sản, cũng như nâng cao ý thức chấp hành những quy định pháp luật của những doanh nghiệp hoạt động khoáng sản.

Nhìn chung, thời kì qua, những Chủ giấy phép khai thác khoáng sản cơ phiên bản chấp hành những quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường và pháp luật sở hữu liên quan; thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; chủ động khắc phục những hạn chế, vi phạm và phối hợp nghiêm ngặt với những cơ quan trong quá trình thực hiện thanh tra, rà soát, giám sát hoạt động khoáng sản; tận dụng công nghệ, lắp đặt những thiết bị theo quy định, vật liệu thân thiện với môi trường; ngăn ngừa giảm thiểu tác động xấu tới môi trường; chủ động cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

song, trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản, một số Chủ giấy phép qua thanh tra, rà soát còn sở hữu một số tồn tại, hạn chế như: Khai thác ko đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt; khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác; thực hiện quan trắc môi trường ko đúng về tần suất, thông số theo kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo Nhận định tác động môi trường đã được phê duyệt; đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường ko đúng quy định về bảo vệ môi trường….

Những tháng cuối năm 2022, để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch rà soát, đôn đốc những khu vực chuẩn bị kết thúc khai thác phải lên được lộ trình, kế hoạch hoàn nguyên môi trường và sở hữu sự giám sát nghiêm ngặt của ngành chức năng; yêu cầu Chủ giấy phép thực hiện khai thác đúng thiết kế, chấp hành đúng quy định về bảo vệ môi trường…. Đối với những mỏ chưa sở hữu nhà đầu tư quan tâm, Sở TN&MT đã sở hữu văn phiên bản gửi tới UBND những quận, thành phố tổ chức kêu gọi những nhà đầu tư tiềm năng để cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Đồng thời, phối hợp nghiêm ngặt trong tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản, hạn chế tối đa thời kì thẩm định để sớm tham mưu trình UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, ko để xảy ra tình trạng khan hiếm VLXD, góp phần bình ổn giá thị trường VLXD.

song, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khoáng sản của những tổ chức, tư nhân; tăng cường vai trò rà soát, giám sát của nhân dân với hoạt động khoáng sản.

Hải An